Feb 11, 2008

('^_^)

kala berakit ke hilir kehidupan
sapaan semilir bagaikan memanggil
ada ingin yang tertinggal di hulu
hendak digapai tak tercapai
berkalut rasa hingga ke muara
bersama resah ingin yang mendesak
kalut yang meresah..

No comments: